Gremi de Constructors d'Obres del Baix Llobregat

El Gremi de Constructors d'Obres del Baix Llobregat és una associació empresarial amb caràcter privat i sense ànim de lucre, fundada l'any 1971. Estem integrats dins del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques. Aquest gremi desenvolupa les seves activitats de forma autònoma a tota la comarca del Baix Llobregat.

L'activitat principal del Gremi de constructors és ajudar al creixement i prosperitat de la nostra activitat econòmica, que és la construcció, i, a la vegada, dignificar el marc on es desenvolupen les nostres relacions professionals, tot fomentant el diàleg i l'entesa amb les institucions socials, administracions, sindicats, etc.

La nostra activitat va dirigida a totes les empreses que estan dintre de les especialitats que intervenen en el sector de la construcció i que en la seva relació laboral es regeixen pel Conveni Col·lectiu de la Construcció, essent la nostra màxima preocupació el suport a totes aquelles empreses, que per llur dimensió, es consideren mitjanes, petites o micro-empreses, ja que són les més vulnerables i desprotegides davant de qualsevol eventualitat que pugui sorgir dins de l'activitat empresarial quotidiana.